O firmě

Od svého vzniku v roce 1990 se naše firma VALENTA-MOSTY-BRNO zaměřila na poskytování služeb souvisejících s přepravou nadměrných nákladů na pozemních komunikacích.

Poskytujeme:

  • posouzení silničních mostů pro nadměrnou přepravu
  • souhrnné vyjádření a posouzení trasy pro přejezd nadměrných přeprav
  • výpočet zatížitelnosti silničních mostů
  • návrh podepření mostů a provizorních opatření
  • měření deformací při přejezdu nadměrných přeprav
  • provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů poz. komunikací

Ing. Vladimír Valenta

razitko

JSME DRŽITELEM

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčení o autorizaci č. 3627 v oborech Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce vedené pod číslem 1000558. Vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 27.05.1994

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací, vydaného Ministerstvem dopravy pod registračním číslem 057/1999

Autorizačné osvedčenie pod číslem číslo H-0166*4-21,23 v kategórii Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty letiská, mosty. Vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov dne 11.01.2002

Registračné osvedčenie pod číslem H-1350*I2: 4-21,23* na výkon povolania Autorizovaný stavebný inžinier pro kategorie: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb v obore: cesty a letiská, mosty a tunely s možnosťou používať svůj pečiatku vydanú v domovskej krajine pre projekt: Spravovanie podmienok a opatrení pre zabezpečenie únosnosti mostov na trasách prepráv nadmerných hmotností. Vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov dne 16.03.2019

Doklad odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU Vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 11.05.2016

Certifikát o pojištění Pro případ své profesní odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy č. 8059780611. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti s činností autorizovaného inženýra či technika činného ve výstavbě ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. Územní rozsah ČR a členské státy EU s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2021

POSKYTUJEME

POSOUZENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ PRO NADMĚRNOU PŘEPRAVU

VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI SILNIČNÍCH MOSTŮ

MĚŘENÍ DEFORMACÍ PŘI PŘEJEZDU NADMĚRNÝCH PŘEPRAV

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ A POSOUZENÍ TRASY PRO PŘEJEZD NADMĚRNÝCH PŘEPRAV

NÁVRH PODEPŘENÍ MOSTŮ A PROVIZORNÍCH OPATŘENÍ

PROVÁDĚNÍ HLAVNÍCH A MIMOŘÁDNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ POZ. KOMUNIKACÍ

Máte dotaz? Potřebujete poradit?